Tarieven

Mijn tarieven zijn in overeenstemming met wat gangbaar is en dus marktconform. Het is praktisch niet mogelijk om van alle opdrachten die ik krijg of ooit zal krijgen, bij voorbaat een tarief te bepalen. Veel factoren zijn immers van invloed op de prijs. Zoals de lengte van de tekst, het medium/platform waarop de productie te zien of te horen zal zijn, de toepassing (waar en hoe wordt de opname gebruikt?) en eventueel hergebruik. Ook van belang is de vraag in hoeverre u exclusiviteit verlangt. Voice-over werk is maatwerk. Daarom bereken ik per opdracht, na overleg met u, wat een passende prijs is.

Voor radio- en tv-commercials ligt dit anders. Dat zijn opdrachten waarvoor wel vaste prijzen te bepalen zijn:

Commercial lokale radio en tv: 50 euro
Commercial regionale radio en tv: 150 euro
Commercial landelijke radio: 500 euro
Commercial landelijke tv: 600 euro